dilluns, 30 de gener de 2006

Als musulmans catalanoparlants

As-salâmu 'alaykum!

Una de les raons que em va moure a iniciar aquest grup com a complement de la pàgina Els jardins d'Alandalús http://es.geocities.com/xarqand/ era posar en la xarxa la possibilitat que els musulmans catalanoparlants tinguéssim l'opció d'informar-nos, d'establir contactes i d'intercanviar idees sobre l'islam, sobre la cultura andalusina i els temes que hi tinguin relació, des del punt de vista dels Països Catalans i en català.

A hores d'ara, encara en som pocs els qui gosem viure el nostre islam sense renunciar a la llengua que parlem cada dia.

És possible viure l'islam en català? Som una minoria entre les minories? Ens hem oblidat que bona part dels actuals Països Catalans eren part del territoris musulmans d'Al-Andalús fins al segle XIII, i que, posteriorment, encara vam ser una de les zones on més moriscos (criptomusulmans) van romandre fins a la dissortada data de l'expulsió de 1609?

Totes aquestes i altres qüestions semblants fóra bo que es comencessin a plantejar i que l'islam en català comencés a sonar, no pas com una cosa rara i extravagant sinó com una possibilitat
més de viure el present.

I, des de València, la pau sobre vosaltres!

'Abdu-s-salâm Munqid ben Ja'far

الاندلس جنة الخلد = Alandalús jànnatu _lkhuldi

يــا أهْــلَ أندلــس لله درُكــــم ُ / ماء و ظلٌ و أنهار و أشجارُ
ما جَنة الخُـلد إلا في دِيـاركُـــمُ / ولو تخيرتُ هذا كنتُ أختارُ
لا تحسبوا في غد أن تدخلوا سَقَرا / فليس تُدخلُ بعد الجنةِ النار

الشاعر الاندلسي ابن خفاجة
ALANDALÚS, PARADÍS DE L'ETERNITAT

ya ahla andalusin li-llâhi darrukum /

ma'un wa zillun wa anhâru wa sajâru
mâ jannatu-l-huldi illâ fî diyârikum /
wa hâdihi kuntu law huyyirtu ahtâru /
lâ tuttaqû ba´daha an tadhulû saqaran /
fa-laysa tudhalû ba´ada-l-jannati-n-nâru

Ibn Khafâja (Alzira, 1058-1139)

Andalusins, quin goig el vostre!
Aigua i ombra teniu, amb rius i arbres.
El paradís etern és a ca vostra.
Si em deixaren triar, meu me'l faria.
Viviu-lo! No tingau por de l'infern.
Del paradís al foc, no s'hi va mai.

(Versió de Josep Piera i Josep R. Gregori, 2007)

¡Oh, gente de al-Andalus, qué dichosos sois!
Agua, sombra, ríos y árboles.
El paraíso de la Eternidad
no está más que en vuestra patria.
Si yo escogiera, por éste optaria.
No temáis entrar en el infierno:
no se castiga con la desdicha
a quienes ya viven en el paraíso.

(Versió de Josep Piera i Mahmud Sobh)

Vegeu el poema d'Ibn Hafâja recitat per dos alumnes de l'IES la Serreta de Rubí

Pel respecte a la pluralitat i a la llibertat!

Pel respecte a totes les formes d'Islam!

Per un Islam plural i unit!


"Guarde en el cor l'Andalús més íntim i més bell, com un Tibet personal i profund. I aquest tresor ningú me'l podrà arrabassar."

Salvador Jàfer

عبد السلام جعفر إبن منقذ البلنسي /

بلنسية، شرق الاندلس /

Calendari islàmic i horaris de pregària

Segons l'escola jurídica de què es tracte pot haver-hi una diferència d'un dia ±.

Loading...

Mapa d'Alandalús en el període de màxima expansió

La muralla andalusina de València

La muralla andalusina de València