dissabte, 11 de març de 2006

[Alcorà]: ‘Abasa ('Arrufà les celles')

Alcorà: S. 80; 74: 22 [Alcorà 2001, 909. Sura 80:1-10] «[Muhàmmad, enutjat,] va arrufar les celles i s'apartà (1) / quan el cec se li acostà. (2) / Com pots saber per què va fer aquest mal gest? Potser [el cec] tenia intenció de purificar-se, de fer obra bona, (3) / o de ser informat del que havia oblidat, i aprofitar-se d'aquest recordatori, (4). / Mira que, quan ve qui és clarament ric, (5) / tu [profeta] bé l'atens, tu bé l'escoltes, (6) / i t'és igual que estigui o no purificat, que hagi fet ja les obres bones. (7) / En canvi, quan ve a tu, ple d'interès,(8) / un que és respectuós i amb por d'errar, (9) / te'n despreocupes. (10)»

Aquest episodi de l'Alcorà, conegut pel nom de la sura ‘Abasa, conta el fet que un cec de nom ‘Abdullāh bin Umm-Makrūm, parent llunyà de Hadija, es va acostar al Profeta (sas) perquè l'instruís, en el moment que estava adreçant-se a alguns caps infidels de la tribu dels Quraix; el Profeta (sas) es va sentir molest per la interrupció del cec, va arrufar les celles i va continuar parlant sense fer-ne cas. En aquest grup d'aleies hi ha una reprensió d'Al·lâh al Profeta per aquest fet.

Per a una interpretació xiïta de la infal·libilitat del Profeta (sawas):

الاندلس جنة الخلد = Alandalús jànnatu _lkhuldi

يــا أهْــلَ أندلــس لله درُكــــم ُ / ماء و ظلٌ و أنهار و أشجارُ
ما جَنة الخُـلد إلا في دِيـاركُـــمُ / ولو تخيرتُ هذا كنتُ أختارُ
لا تحسبوا في غد أن تدخلوا سَقَرا / فليس تُدخلُ بعد الجنةِ النار

الشاعر الاندلسي ابن خفاجة
ALANDALÚS, PARADÍS DE L'ETERNITAT

ya ahla andalusin li-llâhi darrukum /

ma'un wa zillun wa anhâru wa sajâru
mâ jannatu-l-huldi illâ fî diyârikum /
wa hâdihi kuntu law huyyirtu ahtâru /
lâ tuttaqû ba´daha an tadhulû saqaran /
fa-laysa tudhalû ba´ada-l-jannati-n-nâru

Ibn Khafâja (Alzira, 1058-1139)

Andalusins, quin goig el vostre!
Aigua i ombra teniu, amb rius i arbres.
El paradís etern és a ca vostra.
Si em deixaren triar, meu me'l faria.
Viviu-lo! No tingau por de l'infern.
Del paradís al foc, no s'hi va mai.

(Versió de Josep Piera i Josep R. Gregori, 2007)

¡Oh, gente de al-Andalus, qué dichosos sois!
Agua, sombra, ríos y árboles.
El paraíso de la Eternidad
no está más que en vuestra patria.
Si yo escogiera, por éste optaria.
No temáis entrar en el infierno:
no se castiga con la desdicha
a quienes ya viven en el paraíso.

(Versió de Josep Piera i Mahmud Sobh)

Vegeu el poema d'Ibn Hafâja recitat per dos alumnes de l'IES la Serreta de Rubí

Pel respecte a la pluralitat i a la llibertat!

Pel respecte a totes les formes d'Islam!

Per un Islam plural i unit!


"Guarde en el cor l'Andalús més íntim i més bell, com un Tibet personal i profund. I aquest tresor ningú me'l podrà arrabassar."

Salvador Jàfer

عبد السلام جعفر إبن منقذ البلنسي /

بلنسية، شرق الاندلس /

Calendari islàmic i horaris de pregària

Segons l'escola jurídica de què es tracte pot haver-hi una diferència d'un dia ±.

Loading...

Mapa d'Alandalús en el període de màxima expansió

La muralla andalusina de València

La muralla andalusina de València