divendres, 12 de maig de 2006

Ijtihâd i taqlîd

IJTIHÂD

[De l'arrel JHD 'esforçar-se']. [Cortés 1996, 194: "esforç; dedicació; elaboració d'un dictamen independent basat en les quatre fonts de la jurisprudència islàmica: l'Alcorà, la tradició, l'analogia i el consens".

http://www.ijtihad.org
http://www.sunnah.org/fiqh/usul/on_the_validity_of_ijtihad.htm
http://www.al-islam.org/al-serat/ijtihad.htm

[Chebel 1995: 212-13]: (Origen del mot mujtahid: 'savi, pensador, erudit'). Complement d'esforç que consisteix a renovar sempre la interpretació dels preceptes de l'islam i llur necessària adaptació al món actual. Exegesi alcorànica a fi de copsar la dimensió temporal del missatge diví. Aquest esforç de comprensió suplementari així com els inevitables reajustaments que comporta haurien estat foragitats des del segle III de l'hègira. En efecte, després de terminats els grans corrents de la dogmàtica islàmica (madâhib), no restaven sinó discussions de detall sobre tal o tal altra disposició del Llibre Sant. La regressió de conjunt del pensament islàmic, començada en els segles X-XI, havia comportat crispació en l'ijtihâd en benefici d'una actitud condemnada pel mateix islam, el taqlîd, lit. "seguidisme".

Bibl.: Arkoun, Baydawi, Bergé, Bousquet, Goldziher, Pareja.
Corr.: Actes humans, fard, fiqh, hadît, madhab, sunna, taqlîd.

TAQLÎD

[QLD 'tòrcer'] Cortés 1996: 926: "imitació; adhesió cega a la doctrina tradicional de les escoles jurídiques (jur. isl.); acceptació cega de la pràctica (jur. isl.); acceptació d'un veredicte (jur. isl.) raonament imitatiu; conformisme; tradicionalisme; imitació (com.)".

[Chebel 1995: 412] Imitació estricta. Una de les desviacions del pensament reflexiu en l'islam (ijtihâd) quan, per raons d'inhibició de la societat islàmica --devers els segles XI-XII-- i de les divisions entre els teòlegs més eminents, va deixar de repensar els propis arcans, l'Alcorà i la sunna. Significa alhora imitació servil, dogma i finalment falsificació. El taqlîd simbolitza, doncs, una regressió de l'islam novador i viu, possiblement una restricció. Els hanbalites consideren avui dia que el taqlîd és l'única manera de preservar la paraula utèntica del Profeta (sas) i, per tant, de tota la sunna.

Corr.: Alcorà, fiqh, hanbalisme, ijtihâd, islam, madhab, Muhammad, sunna, sunnisme.

http://www.sunnah.org/publication/encyclopedia/html/taqlid.htm
http://www.sunnah.org/fiqh/usul/taqlid_or_ittiba.htm
http://www.al-islam.org/laws/taqlid.html
http://www.ummah.net/Al_adaab/fiqh/taqlid_of_salafiyya.html
http://www.ummah.net/Al_adaab/fiqh/ijtihad_taqlid.html

Porte tota la vesprada debatent-me entre el significat d'aquests dos termes, essencials per a entendre l'elaboració del fiqh (dret islàmic). Traure'n l'entrellat serà cosa de tota una vida, com a mínim!

Wa Allâhu a'lam!

1 comentari:

Small Blue Thing ha dit...

Salaam alaicum!

Encantada de conocer a otro hermano del Andalusí levantino. Te he visto en el trackback del blog "Jihad de Amor".

Abrazos desde Mayirit.

الاندلس جنة الخلد = Alandalús jànnatu _lkhuldi

يــا أهْــلَ أندلــس لله درُكــــم ُ / ماء و ظلٌ و أنهار و أشجارُ
ما جَنة الخُـلد إلا في دِيـاركُـــمُ / ولو تخيرتُ هذا كنتُ أختارُ
لا تحسبوا في غد أن تدخلوا سَقَرا / فليس تُدخلُ بعد الجنةِ النار

الشاعر الاندلسي ابن خفاجة
ALANDALÚS, PARADÍS DE L'ETERNITAT

ya ahla andalusin li-llâhi darrukum /

ma'un wa zillun wa anhâru wa sajâru
mâ jannatu-l-huldi illâ fî diyârikum /
wa hâdihi kuntu law huyyirtu ahtâru /
lâ tuttaqû ba´daha an tadhulû saqaran /
fa-laysa tudhalû ba´ada-l-jannati-n-nâru

Ibn Khafâja (Alzira, 1058-1139)

Andalusins, quin goig el vostre!
Aigua i ombra teniu, amb rius i arbres.
El paradís etern és a ca vostra.
Si em deixaren triar, meu me'l faria.
Viviu-lo! No tingau por de l'infern.
Del paradís al foc, no s'hi va mai.

(Versió de Josep Piera i Josep R. Gregori, 2007)

¡Oh, gente de al-Andalus, qué dichosos sois!
Agua, sombra, ríos y árboles.
El paraíso de la Eternidad
no está más que en vuestra patria.
Si yo escogiera, por éste optaria.
No temáis entrar en el infierno:
no se castiga con la desdicha
a quienes ya viven en el paraíso.

(Versió de Josep Piera i Mahmud Sobh)

Vegeu el poema d'Ibn Hafâja recitat per dos alumnes de l'IES la Serreta de Rubí

Pel respecte a la pluralitat i a la llibertat!

Pel respecte a totes les formes d'Islam!

Per un Islam plural i unit!


"Guarde en el cor l'Andalús més íntim i més bell, com un Tibet personal i profund. I aquest tresor ningú me'l podrà arrabassar."

Salvador Jàfer

عبد السلام جعفر إبن منقذ البلنسي /

بلنسية، شرق الاندلس /

Calendari islàmic i horaris de pregària

Segons l'escola jurídica de què es tracte pot haver-hi una diferència d'un dia ±.

Loading...

Mapa d'Alandalús en el període de màxima expansió

La muralla andalusina de València

La muralla andalusina de València