dissabte, 3 de març de 2007

Titus Burckhardt: Introducció a les doctrines esotèriques de l'islam

Aquest llibre és una introducció a l'estudi de la doctrina sufí (metafísica, cosmologia, etc.). El sufisme és una tradició, és a dir, la transmissió d'una saviesa d'origen diví. És alhora perpetuació en el temps i renovament incessant per contacte amb la seva font espiritual. Tota doctrina tradicional és per definició immutable en essència, però la seva formulació pot ser diferent segons les circumstàncies humanes.

L'autor vol contribuir als esforços dels qui, en el món modern, busquen de comprendre les veritats permanents i universals, de les quals tota doctrina sagrada és un mode d'expressió.


TAULA DE MATÈRIES

Prefaci

I. De la natura del Sufisme
At-Taçawwuf
Sufisme i Misticisme
Sufisme i Panteisme
Coneixement i Amor
Les Branques de la Doctrina
L'Exegesi súfica de l'Alcorà

II. Fonaments doctrinals
Dels Aspectes de la Unitat
De la Creació
Dels Arquetips
De l'Esperit
De l'Home Universal
De la Unió, segons Muhyi-d-dîn ibn 'Arabi

III. De la Realització Espiritual
Tres aspectes de la via
De les Facultats Intel·lectuals
Del Ritu
De la Meditació
De la Contemplació

Glossari de termes àrabs

الاندلس جنة الخلد = Alandalús jànnatu _lkhuldi

يــا أهْــلَ أندلــس لله درُكــــم ُ / ماء و ظلٌ و أنهار و أشجارُ
ما جَنة الخُـلد إلا في دِيـاركُـــمُ / ولو تخيرتُ هذا كنتُ أختارُ
لا تحسبوا في غد أن تدخلوا سَقَرا / فليس تُدخلُ بعد الجنةِ النار

الشاعر الاندلسي ابن خفاجة
ALANDALÚS, PARADÍS DE L'ETERNITAT

ya ahla andalusin li-llâhi darrukum /

ma'un wa zillun wa anhâru wa sajâru
mâ jannatu-l-huldi illâ fî diyârikum /
wa hâdihi kuntu law huyyirtu ahtâru /
lâ tuttaqû ba´daha an tadhulû saqaran /
fa-laysa tudhalû ba´ada-l-jannati-n-nâru

Ibn Khafâja (Alzira, 1058-1139)

Andalusins, quin goig el vostre!
Aigua i ombra teniu, amb rius i arbres.
El paradís etern és a ca vostra.
Si em deixaren triar, meu me'l faria.
Viviu-lo! No tingau por de l'infern.
Del paradís al foc, no s'hi va mai.

(Versió de Josep Piera i Josep R. Gregori, 2007)

¡Oh, gente de al-Andalus, qué dichosos sois!
Agua, sombra, ríos y árboles.
El paraíso de la Eternidad
no está más que en vuestra patria.
Si yo escogiera, por éste optaria.
No temáis entrar en el infierno:
no se castiga con la desdicha
a quienes ya viven en el paraíso.

(Versió de Josep Piera i Mahmud Sobh)

Vegeu el poema d'Ibn Hafâja recitat per dos alumnes de l'IES la Serreta de Rubí

Pel respecte a la pluralitat i a la llibertat!

Pel respecte a totes les formes d'Islam!

Per un Islam plural i unit!


"Guarde en el cor l'Andalús més íntim i més bell, com un Tibet personal i profund. I aquest tresor ningú me'l podrà arrabassar."

Salvador Jàfer

عبد السلام جعفر إبن منقذ البلنسي /

بلنسية، شرق الاندلس /

Calendari islàmic i horaris de pregària

Segons l'escola jurídica de què es tracte pot haver-hi una diferència d'un dia ±.

Loading...

Mapa d'Alandalús en el període de màxima expansió

La muralla andalusina de València

La muralla andalusina de València