dissabte, 1 de novembre de 2008

Romania arabica. Tres cuestiones básicas: arabismos, «mozárabe» y «jarchas», de Federico Corriente

llibreL'estudi de l'impacte de la llarga presència de l'Islam i la seva cultura a Occident és un tema apassionant, i, com a tal, sovint víctima de distorsions ideològiques, que no han fet cap servei a l'humanisme, com a afany de millor coneixement de l'home. Això és cert sobretot en el cas de la Península Ibèrica, a causa de la major durada ací de la convivència, convergència i divergència entre l'islàmic i l'occidental.

La present obra, que selecciona els aspectes lingüístics i literaris d'aquest encontre i desencontre, intenta fer l'anàlisi més científica possible de tres temes fonamentals per a la cultura hispànica, bastant més variada i eclèctica del que a alguns agradaria, a saber: els arabismes de les llengües ibero-romàniques, una pregramàtica i repertori lèxic amb un cert detall del primer romanç hispànic documentat (el mal etiquetat «mossàrab», que preferim anomenar «romanç andalusí» o amb l'acrònim «romandalusí»), i una autèntica posada al dia del contingut i interpretació de les també mal anomenades «kharges», convertides per precipitat entusiasme en primer capítol de les històries de la literatura espanyola, quan són en realitat una cosa molt diferent.

Federico Corriente Córdoba és un dels principals especialistes en l'estudi de la llengua àrab a Espanya i catedràtic d'estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Saragossa.

Editorial Trotta

1 comentari:

Jaume Alemany ha dit...

Bon dia,

El motiu del comentari és comunicar-te, per si ho trobés d'interés, la convocatòria del 5é Congrés de la Marina Alta (IECMA) dedicat als 400 anys de l'expulsió dels moriscs (1609-2009). Pots veure la primera circular al web www.iecma.net

Atentament,

Jaume Alemany

الاندلس جنة الخلد = Alandalús jànnatu _lkhuldi

يــا أهْــلَ أندلــس لله درُكــــم ُ / ماء و ظلٌ و أنهار و أشجارُ
ما جَنة الخُـلد إلا في دِيـاركُـــمُ / ولو تخيرتُ هذا كنتُ أختارُ
لا تحسبوا في غد أن تدخلوا سَقَرا / فليس تُدخلُ بعد الجنةِ النار

الشاعر الاندلسي ابن خفاجة
ALANDALÚS, PARADÍS DE L'ETERNITAT

ya ahla andalusin li-llâhi darrukum /

ma'un wa zillun wa anhâru wa sajâru
mâ jannatu-l-huldi illâ fî diyârikum /
wa hâdihi kuntu law huyyirtu ahtâru /
lâ tuttaqû ba´daha an tadhulû saqaran /
fa-laysa tudhalû ba´ada-l-jannati-n-nâru

Ibn Khafâja (Alzira, 1058-1139)

Andalusins, quin goig el vostre!
Aigua i ombra teniu, amb rius i arbres.
El paradís etern és a ca vostra.
Si em deixaren triar, meu me'l faria.
Viviu-lo! No tingau por de l'infern.
Del paradís al foc, no s'hi va mai.

(Versió de Josep Piera i Josep R. Gregori, 2007)

¡Oh, gente de al-Andalus, qué dichosos sois!
Agua, sombra, ríos y árboles.
El paraíso de la Eternidad
no está más que en vuestra patria.
Si yo escogiera, por éste optaria.
No temáis entrar en el infierno:
no se castiga con la desdicha
a quienes ya viven en el paraíso.

(Versió de Josep Piera i Mahmud Sobh)

Vegeu el poema d'Ibn Hafâja recitat per dos alumnes de l'IES la Serreta de Rubí

Pel respecte a la pluralitat i a la llibertat!

Pel respecte a totes les formes d'Islam!

Per un Islam plural i unit!


"Guarde en el cor l'Andalús més íntim i més bell, com un Tibet personal i profund. I aquest tresor ningú me'l podrà arrabassar."

Salvador Jàfer

عبد السلام جعفر إبن منقذ البلنسي /

بلنسية، شرق الاندلس /

Calendari islàmic i horaris de pregària

Segons l'escola jurídica de què es tracte pot haver-hi una diferència d'un dia ±.

Loading...

Mapa d'Alandalús en el període de màxima expansió

La muralla andalusina de València

La muralla andalusina de València