dimarts, 21 de juliol de 2009

Textos - València en l'elogi d'AŠŠAQUNDĪ (s. XIII)

Traduït de [1945 AŠŠAQUNDĪ, ps. 115-116 ] = Al-Šaqundī (Abū-l-Walīd Ismā‘īl ibn Muḥammad) [1], Elogio del Islam Español (Risāla fī faḍl Al-Andalus) [رسالة في فضل الاندلس], traducción española por Emilio García Gómez, Madrid, Publicaciones de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada. Serie B. Núm. 2. Imprenta de Estanislao Maestre, 1934. Edició facsímil: Valladolid, Editorial Maxtor, 2005 (www.maxtor.es).


València és anomenada pels seus nombrosos jardins el ramell d’Al-Àndalus [2]. La seua Russafa és un dels llocs de plaer més bells de la terra. En aquesta regió hi ha la cèlebre Albufera, plena de llum i de lluentor, i es diu que, a causa del reflex del sol en aquesta Albufera, és tan abundosa la llum a València, fins al punt que això la caracteritza. Entre els productes especials d’aquesta terra hi ha el brocat valencià, que s’exporta a les regions del Magrib. No hi manquen savis, ni poetes, ni cavallers que resisteixen valerosament el veïnatge dels enemics i hi escuren la copa dels plaers barrejats amb les desgràcies. Els seus habitants són la gent de conducta més pura, de religiositat més ferma, d’amistat més constant i els més compassius amb l’estranger.[1] [1946 Nykl, ps. 330-1], (Secunda, Còrdova, m. 629/1231-2)

[2] Cfr. Gayangos, Moh. Dyn. in Spain, I, p. 374, n.11.الاندلس جنة الخلد = Alandalús jànnatu _lkhuldi

يــا أهْــلَ أندلــس لله درُكــــم ُ / ماء و ظلٌ و أنهار و أشجارُ
ما جَنة الخُـلد إلا في دِيـاركُـــمُ / ولو تخيرتُ هذا كنتُ أختارُ
لا تحسبوا في غد أن تدخلوا سَقَرا / فليس تُدخلُ بعد الجنةِ النار

الشاعر الاندلسي ابن خفاجة
ALANDALÚS, PARADÍS DE L'ETERNITAT

ya ahla andalusin li-llâhi darrukum /

ma'un wa zillun wa anhâru wa sajâru
mâ jannatu-l-huldi illâ fî diyârikum /
wa hâdihi kuntu law huyyirtu ahtâru /
lâ tuttaqû ba´daha an tadhulû saqaran /
fa-laysa tudhalû ba´ada-l-jannati-n-nâru

Ibn Khafâja (Alzira, 1058-1139)

Andalusins, quin goig el vostre!
Aigua i ombra teniu, amb rius i arbres.
El paradís etern és a ca vostra.
Si em deixaren triar, meu me'l faria.
Viviu-lo! No tingau por de l'infern.
Del paradís al foc, no s'hi va mai.

(Versió de Josep Piera i Josep R. Gregori, 2007)

¡Oh, gente de al-Andalus, qué dichosos sois!
Agua, sombra, ríos y árboles.
El paraíso de la Eternidad
no está más que en vuestra patria.
Si yo escogiera, por éste optaria.
No temáis entrar en el infierno:
no se castiga con la desdicha
a quienes ya viven en el paraíso.

(Versió de Josep Piera i Mahmud Sobh)

Vegeu el poema d'Ibn Hafâja recitat per dos alumnes de l'IES la Serreta de Rubí

Pel respecte a la pluralitat i a la llibertat!

Pel respecte a totes les formes d'Islam!

Per un Islam plural i unit!


"Guarde en el cor l'Andalús més íntim i més bell, com un Tibet personal i profund. I aquest tresor ningú me'l podrà arrabassar."

Salvador Jàfer

عبد السلام جعفر إبن منقذ البلنسي /

بلنسية، شرق الاندلس /

Calendari islàmic i horaris de pregària

Segons l'escola jurídica de què es tracte pot haver-hi una diferència d'un dia ±.

Loading...

Mapa d'Alandalús en el període de màxima expansió

La muralla andalusina de València

La muralla andalusina de València