dimecres, 30 de novembre de 2005

Petits tresors

Sóc un comprador de llibres compulsiu, encara que la majoria de vegades sé del cert que no tindré temps més que per fullejar-los una mica. Ars longa, vita brevis est, ('La vida és breu, e l'art se mostra llonga', que deia un dels Marcs, no recorde ara si Pere o Jaume). Com que darrerament les coses que m'interessen les trobe a internet, pràcticament no visite les llibreries habituals, i faig les compres en llocs de la xarxa que m'ofereixen el que busque, quasibé sempre en versió anglesa, i de vegades, en versió francesa. Són temes, evidentment, relacionats amb el món islàmic, la seua història, la seua cultura, la seua espiritualitat. Dissortadament no disposem en català de res de semblant. La temàtica àrab i musulmana ofereix en versió nostrada un ventall ínfim de traduccions, comparat amb la magnitud de la qüestió. Es tradueixen ben poques coses de l'àrab, i, quan n'apareix alguna, sembla reduïda a l'àmbit dels devots o dels especialistes. És com si es volgués defugir el tema, perquè furga profundament en uns moments històrics que sembla que la majoria de catalanoparlants vulguen soterrar i oblidar: "De quan érem musulmans", quan la meitat dels actuals territoris de llengua catalana eren terra islàmica i l'àrab com a llengua de cultura, religiosa i col·loquial es podia sentir a Mallorca, a València, a Xàtiva, a Lleida, a Tortosa... Després vingué la conquista, i els conqueridors sovint volen fer desaparéixer les traces dels vençuts. Això encara dura i durarà, pel que es veu, si ningú no hi posa remei. Llàstima, perquè hem perdut un mener cultural riquíssim, que ara està estigmatitzat i maleït als ulls del gran públic per raons que tothom coneix. Lligant amb l'inici, avui m'han arribat dos textos més: un és del doctor Martin Lings, ja traspassat: The Eleventh Hour. The Spiritual Crisis of the Modern World in the Light of Tradition and Prophecy, Cambridge, Archetype, 2002; i l'altre és la traducció anglesa d'una de les obres fonamentals del Xeic Alàkbar (Ibn al-'Arabí): The Ringstones of Wisdom (Fusûs al-hikam), translation, introduction and glosses by Caner K. Dagli, Chicago, Great Books of the Islamic World, 2004. La veritat és que tinc la traducció espanyola que en va fer Abderramán Mohamed Maanán per a l'editorial Hiperión: Los engarces de la sabiduría, Madrid, 1991, però el text d'Ibn al-'Arabí, ja complex per si mateix, se'm resistia en aquesta traducció. A veure si ara el text anglés me l'aclareix una mica, i potser algun dia podré acarar-me amb la versió original en àrab, în xa'a Llâh!

الاندلس جنة الخلد = Alandalús jànnatu _lkhuldi

يــا أهْــلَ أندلــس لله درُكــــم ُ / ماء و ظلٌ و أنهار و أشجارُ
ما جَنة الخُـلد إلا في دِيـاركُـــمُ / ولو تخيرتُ هذا كنتُ أختارُ
لا تحسبوا في غد أن تدخلوا سَقَرا / فليس تُدخلُ بعد الجنةِ النار

الشاعر الاندلسي ابن خفاجة
ALANDALÚS, PARADÍS DE L'ETERNITAT

ya ahla andalusin li-llâhi darrukum /

ma'un wa zillun wa anhâru wa sajâru
mâ jannatu-l-huldi illâ fî diyârikum /
wa hâdihi kuntu law huyyirtu ahtâru /
lâ tuttaqû ba´daha an tadhulû saqaran /
fa-laysa tudhalû ba´ada-l-jannati-n-nâru

Ibn Khafâja (Alzira, 1058-1139)

Andalusins, quin goig el vostre!
Aigua i ombra teniu, amb rius i arbres.
El paradís etern és a ca vostra.
Si em deixaren triar, meu me'l faria.
Viviu-lo! No tingau por de l'infern.
Del paradís al foc, no s'hi va mai.

(Versió de Josep Piera i Josep R. Gregori, 2007)

¡Oh, gente de al-Andalus, qué dichosos sois!
Agua, sombra, ríos y árboles.
El paraíso de la Eternidad
no está más que en vuestra patria.
Si yo escogiera, por éste optaria.
No temáis entrar en el infierno:
no se castiga con la desdicha
a quienes ya viven en el paraíso.

(Versió de Josep Piera i Mahmud Sobh)

Vegeu el poema d'Ibn Hafâja recitat per dos alumnes de l'IES la Serreta de Rubí

Pel respecte a la pluralitat i a la llibertat!

Pel respecte a totes les formes d'Islam!

Per un Islam plural i unit!


"Guarde en el cor l'Andalús més íntim i més bell, com un Tibet personal i profund. I aquest tresor ningú me'l podrà arrabassar."

Salvador Jàfer

عبد السلام جعفر إبن منقذ البلنسي /

بلنسية، شرق الاندلس /

Calendari islàmic i horaris de pregària

Segons l'escola jurídica de què es tracte pot haver-hi una diferència d'un dia ±.

Mapa d'Alandalús en el període de màxima expansió

La muralla andalusina de València

La muralla andalusina de València